Kynologická revue 8/2013

 

Malý pes s veľkým srdcom

zdroj: Poľovníctvo a rybárstvo, č. 10/2010

http://polovnictvo.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/polovnik/kynologia/2010/maly-pes-velkym-srdcom.html

 

Späť