Kynologická revue 8/2013

 

 

Malý pes s veľkým srdcom

zdroj: Poľovníctvo a rybárstvo, č. 10/2010

 

 

Späť