Plemená sliedičov sú inteligentné, so všestrannými vlohami pre výkon poľovného práva, treba ich však používať v tých revíroch, do ktorých sa svojím charakterom hodia.
Vrodené vlohy a stupeň výcviku a použitia v poľovníckej praxi sa overujú skúškami, ktoré sú prispôsobené charakteru plemien, ale aj požiadavkám poľovníckej praxe.

Pre sliediče platí skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien.

Skúšky vlôh – odhaľujú vrodené vlohy psa a kvalitu jeho čuchu, hlasitosť a povahu vôbec, a tiež predpoklady k ďalšiemu, náročnejšiemu výcviku.

Jesenné skúšky – kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie a prinášanie malej zveri.

Lesné skúšky – absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre revíry s odstrelom srnčej zveri.

Farbiarske skúšky – absolvovaním získava pes poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie srnčej zveri.

Všestranné skúšky – sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu, kvalifikujú psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie malej a srnčej zveri.

 

Skušobné poriadky a ďalšie informácie:

Slovenský poľovnícky zväz

 

Späť